Scurt istoric

La 1 septembrie 1958, printr-un ordin al Inspectoratului Şcolar al regiunii Iaşi se înfiinţează Şcoala Medie Mixtă "23 August", cu denumirea oficială de sorginte sovietică, iniţial cu o primă clasă a VIII-a, în structura liceelor cu 11 clase. Nouă instituţie nu avea un spaţiu propriu de funcţionare, primind o sală de clasă în incinta Şcolii generale. 

În anul 1959 se finalizează construcţia clădirii de pe strada Gării, primul sediu al liceului, în incinta vechii curţi boiereşti, unde funcţionase o jumătate de veac o şcoală de meserii. Liceul a funcţionat aici, până în 1975, când este mutat în sediul actual. Tot în 1975 apare, pentru prima dată, o clasă cu profil de construcţii, semn prevestitor al transformării ulterioare a şcolii, din liceu teoretic într-unul industrial. 

Din 1978 unitatea şcolară s-a transformat în Liceul Industrial cu profil mecanic. Cei mai mulţi absolvenţi din perioada 1978-1989 au fost repartizaţi la diferite întreprinderi din ţară. 

În 1990 liceul devine Grup Şcolar Industrial îmbinând profilurile teoretice şi tehnice. Experienţa şi tradiţia au fost decisive pentru liceul nostru în această perioadă de reconfigurări şi provocări majore, în ceea ce priveşte forţa de a-şi demonstra menirea pe care a avut-o în această zonă. 

Din 1999, Grupul Şcolar Industrial Negreşti se comasează cu Grupul Şcolar Agricol Negreşti, sub denumirea celui dintâi. A rezultat o structură şcolară de mare complexitate şi foarte eterogenă. 

Din 2 august 2007 şcoala capătă denumirea de Grupul Şcolar Industrial "Nicolae Iorga". Motivaţia acestui act se explică prin nevoia de a personaliza, de a individualiza liceul în raport cu alte licee din judeţ, iar paginile lăsate de Nicolae Iorga despre târgul Negreşti, valoarea sa de model paideic şi dimensiunea europeană a personalităţii sale multivalente sunt argumentele pentru care instituţia noastră poartă numele marelui istoric.

Din 2012, prin decizia ISJ Vaslui de a individualiza liceele cu dublă filieră, teoretică şi tehnologică, unitatea şcolară devine Liceul Tehnologic "Nicolae Iorga".