Concurs ocupare posturi: Profesor suplinitor TIC + maistru instructor CONDUCEREA AUTOVEHICULELOR

Liceul Tehnologic "Nicolae Iorga" Negrești organizează concurs de ocupare a următoarelor posturi vacante contractual:

1. Profesor suplinitor disciplina TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR
2. Maistru instructor disciplina PREGĂTIRE-INSTRUIRE PRACTICĂ (TRANSPORTURI/CONDUCEREA AUTOVEHICULELOR)

Condiții de ocupare - profesor suplinitor disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul INFORMATICĂ
  • modul psihopedagogic, nivel II

Condiții de ocupare - maistru instructor disciplina Pregătire-instruire practică (Transporturi/Conducerea autovehiculului):

  • studii medii și de specialitate
  • aviz ARR
  • modul psihopedagogic, nivel II

Concursul se organizează după următorul calendar:

  • Depunerea dosarelor: 14 octombrie 2019 - 18 octombrie 2019, ora 16:00
  • Proba practică: 22 octombrie 2019
  • Proba scrisă: 24 octombrie 2019, ora 9:00
  • Depunerea contestațiilor: 28 octombrie 2019, între orele 8:00-14:00
  • Afișarea rezultatelor finale: 29 octombrie 2019, ora 12

Concursul se organizează la Liceul Tehnologic "Nicolae Iorga" Negrești, în sediul din strada 1 Decembrie, nr. 3.
Relații suplimentare la telefon 0235/457582