FRDS (Programe educaționale și de consiliere pentru prevenirea abandonului școlar în județul Vaslui)

Proiectul s-a implementat în Liceul Tehnologic „Ion Mincu” Vaslui, Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Bârlad și Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negrești, în perioada 10 februarie 2015 – 31 Ianuarie 2017, perioadă în care s-au derulat programe educaționale remediale/de excelență și activități educative nonformale pentru elevi, ateliere de formare pentru cadrele didactice și părinții din grupul țintă.

Momentan, proiectul este în perioada de sustenabilitate (2017-2022). În această perioadă:

 • s-au continuat activitățile remediale pentru elevii rămași din grupul țintă al proiectului;
 • s-au reluat activitățile remediale pentru noii elevi înscriși în grupul țintă, aferent perioadei de sustenabilitate;
 • s-a realizat consilierea în carieră pentru toți elevii din grupul țintă;
 • s-au organizat activități de educație nonformală pentru cadre didactice, elevi și părinți;
 • s-a asigurat subvenția de hrană pentru elevii ce compun grupul țintă.

Activitățile desfășurate în perioada de sustenabilitate sunt:

 • Organizarea unei ședințe de informare la începutul anului școlar la care au participat elevi, cadre didactice și părinți;
 • Actualizarea echipei locale de proiect și a grupului țintă pentru anul școlar în curs;
 • S-au stabilit prioritățile proiectului: educația remedială și consilierea în carieră;
 • S-au elaborat teste inițiale, de progres și finale pentru fiecare din disciplinele: Limba și literatura română, Matematică și Biologie;
 • S-au aplicat testele, în cadrul activităților, și s-au identificat nevoile grupului țintă;
 • S-au actualizat programele remediale, conform rezultatelor testelor inițiale/de progres, pentru disciplinele pentru care se realizează educația remedială;
 • S-a stabilit orarul săptămânal: pentru pregătire remedială, respectiv orientarea în carieră;
 • S-au făcut demersuri pentru alocarea subvenției de hrană, de la Consiliul Local. Pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, conducerea liceului a luat decizia de a acorda o masă caldă, la cantina unității, suportată financiar din fondurile extrabugetare;
 • S-au organizat activități nonformale, în colaborare cu CJRAE Vaslui, (la care au participat echipa de proiect, elevi și părinți) pe următoarele teme: "Explorarea traseelor educaționale și profesionale""Planul meu în carieră" (activitate de promovare profesională)

Imagini - activităților remediale:

- - - - - - - - - - - - - -

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Imagini - activităților de consiliere:

- - - - - - -

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pentru informații suplimentare accesați site-ul proiectului, la adresa: https://www.programe-educationale.ro/