Înscriere Examen de Bacalaureat 2020

Candidații la examenul de Bacalaureat 2020, sesiunea iunie-iulie, completează și depun / transmit prin mijloace electronice cerea tip de înscriere (disponibilă în anexă. Se vor completa paginile 1, 2 și, dacă e cazul, 3) în perioada 03-10 iunie 2020 (sesiunea iunie-iulie), respectiv 13-24 iulie 2020 (sesiunea august-septembrie).

În cazul în care se dorește transmiterea electronică, candidatul listează cererea, o completează, o scanează și o transmite prin email unității de învățământ.

Cererile online se vor trimite pe adresa de email lin_negresti04@yahoo.com

Toate cererile trimise prin email vor avea ca subiect, textul „Cerere înscriere bacalaureat 2020” și vor conține, OGLIGATORIU, un număr de telefon la care puteți fi contactat, în cazul identificării unor probleme.

Cererea de înscriere se completează astfel:

  • Candidații din seria curentă care nu au susținut examenul în prima sesiune, completează doar partea I
  • Candidații din seriile anterioare, care NU au susținut niciodată examenul de bacalaureat sau au fost eliminați în ultima sesiune, completează doar partea I
  • Candidații din seriile anterioare sau din seria curentă, care solicită recunoașterea unor rezultate obținute în sesiunile anterioare, vor completa partea I și partea a II-a.

Toți candidații înscriși la examenul de bacalaureat 2020 se vor prezenta, OBLIGATORIU, în perioada 11-17 iunie 2020 (conform unei programări ce se va afișa ulterior) pentru a valida informațiile din baza de date electronică.

OBS:
1. Candidații vor transmite cererea de înscriere împreună cu copii după următoarele documente: CI/BI, certificat de naștere, certificat de căsătorie - în cazul schimbării numelui;
2. Candidații care au fost înscriși anterior la examenul de bacalaureat de cel puțin două ori trebuie să achite contravaloarea probelor ce urmează să fie susținute.