Contestații Bacalaureat 2020 (ONLINE)

Candidații care doresc să depună contestații la una sau mai multe probe scrise, dintre cele susținute în sesiunea iunie-iulie 2020, au posibilitatea de a se adresa Comisiei de Examen atât online cât și la sediul Liceului Tehnologic "Nicolae Iorga" Negrești, str. 1 Decembrie, nr. 3.

Contestațiile se depun conform următorului program (la sediu cât și online):
- 30 iunie 2020 - între orele 16-20
- 01 iulie 2020 - între orele 08-12

Pentru fiecare probă contestată se vor depun următoarele documente:

  • cerere de reevaluare a lucrării (conform modelului din atașament);
  • declarație privind luarea la cunoștință a faptului că nota obținută în urma reevaluării lucrării devine notă finală la proba contestată (nota acordată în urma soluționării contestației, poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere) (conform modelului din atașament). Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de părinte/tutore - DOCUMENTUL SE ATAȘEAZĂ O SINGURĂ DATĂ;
  • copie după actul de identitate.

Documentele vor fi descărcate, completate, listate, semnate, scanate și trimise prin email la adresa ce1399bacnegresti@yahoo.com.