Misiune

Ne prepunem ca şcoala pe care o conducem să ofere servicii de educaţie şi formare profesională în conformitate cu cerinţele comunităţii locale şi cu dinamica pieţei muncii din spaţiul european.