Dosare - Dispozitive electronice conectate la Internet

În vederea obținerii unui dispozitiv electronic conectat la Internet, dosarul se va depune sediul Liceului Tehnologic "Nicolae Iorga"corp A, birou INFORMATICIAN / DIRECTOR. 

Dosar va conține conține următoarele documente:

- Cerere de solicitare a dispozitivului (se completează în momentul depunerii dosarului);

- Copii după certificatele de naștere și/sau C.I., după caz, pentru toți membrii familiei;

Declarație, pe propria răspundere, a părintelui/tutorelui legal sau a elevului dacă este major, potrivit căreia familia sau potențialul beneficiar al programului, după caz, nu deține niciun dispozitiv electronic cu conexiunea la internet (formularul tipizat ce se completează la depunerea dosarului);

- Adeverință cu venitul brut/membru de familie realizat pe luna septembrie 2020 de către părinți, reprezentanți legali.

În situația în care unul dintre părinți sau ambii părinți nu au venituri, se va prezenta declarație pe propria răspundere că în luna septembrie 2020 unul dintre părinți sau ambii părinți nu au realizat venituri de niciun fel.

Unul dintre părinți este șomer sau ambii părinți sunt șomeri, se vor prezenta cupoanele de șomaj din luna septembrie 2020.

În cazul părinților pensionari se va prezenta cuponul de pensie din luna septembrie 2020.

- Copie după sentința de divorț și cuponul de pensie alimentară, dacă este cazul;

- Copie după certificatul de deces și cupon pensie de urmaș pentru copiii orfani, dacă este cazul;

- Ancheta socială de la Primărie, că familia nu realizează alte venituri și nu deține terenuri mai mari de 20000 mp.;

- Adeverință/Adeverințe de la Administrația Financiară pentru părinți (că nu sunt în evidență cu venituri impozabile).

 

CALENDAR

- DEPUNEREA  DOSARELOR21-30 octombrie 2020

- AFIȘAREA POTENȚIALILOR BENEFICIARI: 30 octombrie 2020

- DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR LA NIVELUL UNITĂȚII ȘCOLARE: 02 noiembrie 2020

- DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ȘCOLII: 03 noiembrie 2020

- TRANSMITEREA CĂTRE I.S.J. A POTENȚIALILOR BENEFICIARI: 04 noiembrie 2020

- REALIZAREA CLASAMENTULUI BENEFICIARILOR ȘI PUBLICAREA LISTEI BENEFICIARILOR: 06 noiembrie 2020

- DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR LA I.S.J. VASLUI: 09 noiembrie 2020

- SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR: 10 noiembrie 2020

- REPARTIZAREA DISPOZITIVELOR CĂTRE ȘCOLI: conform precizărilor M.E.C.

- REPARTIZAREA DISPOZITIVELOR CĂTRE BENEFICIARI și închierea contractelor de comodat: conform precizărilor M.E.C.