Solicitare tablete cf. HG 756/10.09.2020

Criterii generale:
    - elev înscris la liceu/școala profesională, cursuri de zi (clasele IX-XII)
    - nu au primit dispozitive electronice cu conectare la Internet prin programul național "Școala de acasă", donații, sponsorizări, etc.


Criterii specifice:
    - numărul membrilor din cadrul unei familii;
    - numărul de sisteme electronice existente în cadrul familiei;
    - situația școlară a elevului pentru care se solicită dispozitivul.

Documente necesare:
    - copie CI părinte/susținător legal;
    - copie CI/CN elev pentru care se solicită dispozitivul;
    - cerere solicitare (se obține de la comisie);
    - declarație pe propria răspundere (se obține de la comisie).

Calendar activități:
    11-13.01.2021Depunerea dosarelor la unitățile școlare;
    13.01.2021 - Afișarea listei potențialilor beneficiari, la unitățile școlare;
    13-14.01.2021 -  Depunerea contestațiilor la nivelul unităților școlare;
    14.01.2021 - Soluționarea contestațiilor în CA al unităților școlare;
    14.01.2021 -  Transmiterea către ISJ Vaslui a listei potențialilor beneficiari și a eventualelor solicitări de corecții (conform modelului ce va fi transmis de ISJ Vaslui); 
    15.01.2021 -  Realizarea listei beneficiarilor, validarea listei și corecțiilor transmise de unitățile școlare și publicarea listei finale de către CA al ISJ, prin afișare pe site-ul ISJ Vaslui;
    cf. programării I.S.J. -  Repartizarea dispozitivelor electronice cu conexiune la internet către școli, în baza rezultatelor finale și precizărilor MEC.
    cf. programării liceului - Repartizarea dispozitivelor electronice către beneficiari și încheierea contractelor de comodat.