Dosare - Dispozitive electronice conectate la Internet

În vederea obținerii unui dispozitiv electronic conectat la Internet, dosarul se va depune sediul Liceului Tehnologic "Nicolae Iorga"corp A, birou INFORMATICIAN / DIRECTOR. 

Dosar va conține conține următoarele documente:

- Cerere de solicitare a dispozitivului (se completează în momentul depunerii dosarului);

- Copii după certificatele de naștere și/sau C.I., după caz, pentru toți membrii familiei;

ANUNT IMPORTANT - CURSURI CU FRECVENȚĂ REDUSĂ

Cursurile pentru elevii înscriși la clasele cu frecvență redusă se vor desfășura, în semestrul I, în sistem ONLINE, în perioada 19 octombrie 2020 - 28 noiembrie 2020.

În vederea transmiterii codului de înregistrare pe platforma ADSERVIO, vă rugăm să completați datele din următorul link: https://forms.gle/TE9os3sGuGLhTue78 sau contactați dirigintele.

Mai jos voi descrie pașii ce trebuie urmați pentru activarea contului din momentul în care primiți SMS/email cu codul de activare: