Activitatea cu publicul începând cu 11 martie 2020

Având în vedere prevederile M.E.C., începând cu 11.martie 2020 se suspendă activitatea cu publicul în cadrul tuturor compartimentelor administrative (secretariat, contabilitate, casierie, bibliotecă, etc.) din cadrul unității de învățământ.

Orice solicitare poate fi transmisă unității, prin următoarele canele de comunicație:

  • E-mail: la adresa lin_negresti04@yahoo.com;

Concurs post/catedra Matematică

Liceul Tehnologic "Nicolae Iorga" Negrești organizează concurs de ocupare a postului/catedrei de MATEMATICĂ, 18 ore TC, nivel liceal, catedra rezervată, angajare pe perioadă determinată.

Condiții de ocupare a postului:

  • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specializarea matematică; sau studii medii, absolvite cu examen de bacalaureat;
  • Cu/Fără modul psihopedagogic

Concursul se organizează după următorul calendar:

Profesor Limba Engleza (18 ore TC) - perioadă determinata

Liceul Tehnologic "Nicolae Iorga" Negrești organizează concurs de ocupare a postului/catedrei de Limba engleză, 18 ore TC, nivel de învățământ liceal, post/catedră rezervată, angajare pe perioadă determinată :

Condiții de ocupare:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specializarea limba engleză
  • modul psihopedagogic, nivel II

Concursul se organizează după următorul calendar:

Concurs ocupare posturi: Profesor suplinitor TIC + maistru instructor CONDUCEREA AUTOVEHICULELOR

Liceul Tehnologic "Nicolae Iorga" Negrești organizează concurs de ocupare a următoarelor posturi vacante contractual:

1. Profesor suplinitor disciplina TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR
2. Maistru instructor disciplina PREGĂTIRE-INSTRUIRE PRACTICĂ (TRANSPORTURI/CONDUCEREA AUTOVEHICULELOR)

Condiții de ocupare - profesor suplinitor disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor: